Rastavljanje, prijevoz te ponovno sastavljanje drvenog trijema za potrebe OPG-a Tušek Stjepan.

GODINA IZVOÐENJA: 2008. godina
 
 
Štibric logo