Dogradnja podrumskog dijela vikendice za odmor, sa gradnjom prizemlja i prvog kata.

Izrada krovišta i fasade kompletne vikendice.
Uređenje okoliša izgradnjom zidova i ukrasnih vrtova zidanoh starom opekom, te oplocenje opekom i Semmelrock travnim kockama.

 

 
 
Štibric logo